Hem

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Aktuellt just nu:

 

Första provexemplaret av vår splitter nya bok Gamla Uddevallaföretag 1725-1950 är just klart.

Officiellt "boksläpp" blir på Bohusläns Museum tisdagen den 5 december kl. 18.00.

Boken är på 275 sidor och innehåller 350 fotografier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har fått det mycket glädjande beskedet att föreningen fått hela 50 000 Kr i bidrag för projektet kring framtagandet av vår nya bok Uddevallavarvet - Uppbyggnad, Organisation och Drift.

Det känns förstås som en stor uppmuntran, och som ett erkännande av vårt arbete.

Det ger oss också möjlighet att starta nya projekt med anknytning till industriforskning, vilket ju är föreningens huvudsyfte.

 

Vår bok Uddevallavarvet - uppbyggnad, oganisation och drift finns till försäljning. Den omfattar 500 sidor, och betingar det facila priset 300Kr (250Kr för föreningsmedlemmar).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare finns boken om Elektriska AB Andersson & Callenberg

med 280 sidor till ett reducerat pris av 100Kr.

Kontakta Vambola, Janne eller Stefan!

 

 

Slutrapporten som Strejkgruppen tagit fram beträffande strejkerna på Uddevallavarvet - i första hand storstrejken år 1980 - har nu kommit, och kan läsas HÄR.

 

Uddevalla Förr-gruppen har identifierat alla friliggande kiosker (korvkiosker ej inräknade) som funnits i Uddevalla, och funnit 24 st. Se listan under Arbetsgrupper/Uddevalla Förr-gruppen.

Visst fanns det viss industriell verksamhet i Uddevalla innan 1800-talets mitt, men tillkomsten av Kam-penhofs Bomullsspinneri och Väfveri ställde de facto allt annat i skuggan (klicka gärna på länken).

Detta är också orsaken till att just detta företag fått representera Uddevallas tidiga industriella historia.

Initiativtagare till och grundare av detta grandiosa företag var major Mikael Kock, grosshandlare Nils Sirenius och disponent Robert W. Bley.

Fabriken byggdes 1856-58, och var stadens största och viktigaste industri i många år.

Den kom att vara i drift under nästan 100 år fram till nedläggningen år 1954 då Nordverk tog över bygg-naderna.

Huvudfabriksbyggnaden ansågs på den tiden vara den vackraste i hela landet.

Grundandet av Uddevallavarvet i januari 1946 utgör en annan enormt viktig milsten i stadens historia.

Varvet var den utan jämförelse största och viktigaste industri som någonsin funnits här.

Nedan en översiktsbild på Kasenvarvet från omkring år 1953.

Vidare ett foto på "supertankern", 68 000-tonnaren T/T W. Alton Jones på 4:ans bädd på Sörviksvarvet år 1959.

Att åka till Amerika, köpa upp ett nedlagt krigsfartygsvarv i staden Providence, Rhode Island, frakta över all utrustning till Sverige, bygga upp varvet här, och starta skeppsbyggnadsverksamhet i stor stil gör inte vem som helst.

Gustaf B. Thordén gjorde det!

 

 

ANDRA EPOKBILDANDE FÖRETAG I UDDEVALLA GRUNDADE UNDER OLIKA PERIODER Klicka gärna på resp. länk nedan för att få historiken kring de nedanstående företagen.

AB Schwarzman & Nordström/Tigerfabriken (1903-1991)

Övre bilden på Södra Drottninggatan (1929-1949)

Undre bilden på Östergatan (1949-1991)

Skandinaviska Pipfabriken (SKAPI) 1936-1975)

Övre bilden på Packhusgatan (1941-1946)

Undre bilden på Karl Gustavsgatan (1946-1970)

El AB Andersson & Callenberg (1951-1993)

Uddevallas i särklass största elinstallationsföretag

Skandinaviska Superfosfat (1953-1966):

(Här tillverkades faktiskt bara svavelsyra - aldrig superfosfat)

Mattssonföretagen (1961- )

På bilden ovan; UFAB i Södra Hamnen

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved