Industrigruppen

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Industrigruppen

Denna grupp, sammansatt av personer med erfarenhet från många olika branscher, har som uppgift att göra samma arbete som varvsgruppen när det gäller övrig industri.

Man ägnar sig såväl åt äldre som nyare tillverkande industri, och inom alla branscher inom Uddevalla kommuns nuvarande gränser.

Vidare kan så småningom böcker även inom andra industriföretag i Uddevalla komma att tas fram som en del i föreningens verksamhet.

Det kan även att bli aktuellt att starta upp ytterligare projektgrupper, till exempel med inriktning på specifika branscher eller företag.

 

Arbetsträffar

De aktiva inom Industrigruppen träffas för forsknings- och dokumentationsarbete varannan måndag.

 

Gruppmedlemmar

F.n. består gruppen av följande sju medlemmar:

Arne Larsson, Janne Dahl, Lilibeth Gustavsson, Tommy Karlén, Bertil Svanberg, Owe Skogsberg och Stefan Brännwik, samtliga med stor erfarenhet från industriell verksamhet i Uddevalla.

Att arbetet kan vara nog så hårt och ansträngande illustreras väl av nedanstående bild på Janne Dahl.

Nedan, försättsbladet till den omfattande dokumentation - mer än 450 sidor - som Industrigruppen, under överinseende av den så kallade Referensgruppen, bestående av ett antal föreningsmedlemmar som samtliga arbetat på varvet tagit fram, och som kommer att vara klar för publicering den 1 mars 2016.

Uddevallavarvet

- Uppbyggnad, organisation och nyckelpersoner -

Att från i princip ingenting - och på mycket kort tid - skapa ett världsledande skeppsvarv där man konstruerar och bygger oceangående fartyg med enormt stora och tunga skrovstrukturer, maskinerier på tiotusentals hästkrafter etc är ett oerhört omfattande och komplicerat företag som inte vem som helst klarar – Gustaf B. Thordén gjorde det!

 

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved