Företag 1914-1945

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Junohus – Junoprodukter - Etri Fönster – Elitfönster

Karlsson & Andersson (K&A) Elektriska

Katrinedalstvätten - sedermera Tvättman

Kraftstationerna i Bäveån-Risån

Lane Ryrs Cementgjuteri - Färdig Betong

Nya Konfektionsfabriken

Resteröds Trikå AB

Schwartzman & Nordström - Tigerfabriken, se företag för 1914

Skandinaviska Pipfabriken (SKAPI)

Skandinaviska Pipfabriken Annons 1941

Slakteriverksamheten i Uddevalla - En resa och återblick på den

producentkooperativa slakten 1913-2000 / Minnesskrift av Bo Stalefors

Försättsblad

Förord

Slakteriverksamheten

 

Sven Anderssons strumpfabrik

Svensk Klänningsindustri

Torvförädling AB i Ängebacken

Trärörs- och snickerifabriken Svenska AB Tubus

Thordén Lines

Uddevalla Chokladfabrik

Uddevalla Snäckskalsbankar - Erik G. Norlin

Uddevalla Tricot-fabrik

Uddevallanejdens Andelsmejeri

Vargläderfabriken

Vattenfabriken Koncentra

Västra Sveriges Slakteriförening (se företag före 1914)

Wermbergs Mekaniska Verkstad

 

Nedan syns trähusfabriken Junohus, färdig i augusti 1939

Fabriken tillkom som ersättning för Tändsticksfabriken som lagts ner året innan.

 

 

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved