Företag 1900-1950

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Junohus – Junoprodukter - Etri Fönster – Elitfönster

Karlsson & Andersson (K&A) Elektriska

Katrinedalstvätten - sedermera Tvättman

Konfektions AB Magna

Kraftstationerna i Bäveån-Risån

Lane Ryrs Cementgjuteri - Färdig Betong

Nya Konfektionsfabriken

Resteröds Trikå AB

Schwartzman & Nordström - Tigerfabriken

Skandinaviska Pipfabriken (SKAPI)

Skandinaviska Pipfabriken Annons 1941

Slakteriverksamheten i Uddevalla - En resa och återblick på den

producentkooperativa slakten 1913-2000 / Minnesskrift av Bo Stalefors:

Försättsblad

Förord

Slakteriverksamheten

 

Skeppservice

Skeppservice (fullversion inkl. GP-ställningar och GP-måleri)

Sven Anderssons strumpfabrik

Svensk Klänningsindustri

Tidningsföretagen i Uddevalla grundade efter 1900

Torvförädling AB i Ängebacken

Tryckerierna Uddevalla

Trärörs- och snickerifabriken Svenska AB Tubus

Thordén Lines

Uddevallavarvet (se Skeppsvarv i Uddevalla före år 1900)

Uddevalla Chokladfabrik

Uddevalla Snäckskalsbankar - Erik G. Norlin

Uddevalla Tricot-fabrik

Uddevallanäjdens Andelsmäjeri

Uva-kläder

Vargläderfabriken, se Garverier (före 1900)

Vattenfabriken Koncentra

Västra Sveriges Slakteriförening (inklusive Andelssvinslakteriföreningen)

Washington Ohlssons Slakteri och Charkuteri

Wermbergs Mekaniska Verkstad

 

Nedan syns trähusfabriken Junohus, färdig i augusti 1939

Fabriken tillkom som ersättning för Tändsticksfabriken som lagts ner året innan.

 

 

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved