Företag före 1914

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

 

Företag etablerade före år 1914

Att det finns en viss Infrastruktur, dvs vägar, järnvägar, vatten- och avloppsnät, energi-, informations- och kommunikationssystem etc, är ju förutsättningen för att kunna bedriva rationell industriell verksamhet. Före 1914 var dock infrastrukturen mycket dåligt utbyggd i Uddevalla.

 

Vägar

Det fanns förvisso ett ganska finmaskigt nät av småvägar, oftast dock rätt usla. Vägen upp mot Dalsland över Havskuren och Stadsfjället blev klar år 1891.

Vägen över Hästepallarna-Skeppsviken-Bratteröd mot Göteborg blev klar år 1908. Dessförinnan hade vägen en besvärlig sträckning via Kapelle-Höjentorp-Oxskallebackarna.

 

Järnvägar

År 1867 kunde UWHJ-järnvägen (dvs Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga-banan) invigas. Lelångenbanan, som gick mellan Uddevalla och Bengtsfors, invigdes år 1895.

Kring år 1903 blev järnvägen Uddevalla-Strömstad klar. Först 1907 invigdes resten av Bohusbanan, sträckan Göteborg-Uddevalla.

 

Telefon & Telegraf

År 1883 började ett lokalt telefonnät så smått att byggas upp i staden. År 1890 fick det lokala telefonnätet anknytning till rikstelefonnätet

 

Bussar och bilar

Det fanns praktiskt taget ingen biltrafik alls före 1914, och överhuvudtaget ingen busstrafik.

 

Vattenförsörjning

De första moderna vattenledningarna i staden kom till stånd först år 1874. Indragning av vattnet till byggnaderna fanns dock endast i liten utsträckning.

 

Avloppssystem

Det fanns knappast något riktigt avloppssystem, och inga vattentoaletter.

 

Gas

Stadens kol- och kokseldade gasverk blev klart i år 1859. Först då kan vi tala om att staden fick gatubelysning.

Industrier och offentliga byggnader kunde då också få arbetsbelysning installerad, om än primitiv jämfört med dagens.

 

Elenergi

En eller annan större industri hade med början kring år 1890 själva ordnat med elektrisk arbetsbelysning med en ”dynamo” som drevs av fabrikens ångmaskin.

Det första elkraftverket i staden invigdes år 1900. Först en bit in i Första Världskriget började industrierna dock så smått gå över från ång- till eldrift (då med likström).

 

I övrigt gällde att:

Uppvärmningsanordningarna i byggnaderna var mycket enkla, folk frös fruktansvärt.

Det fanns inga kylmöjligheter för tex livsmedel. Slaktade djur (tex hela grisar) måste saltas in.

Radio fanns förstås inte heller (kom först kring år 1925).

Enhetlig tid började inte tillämpas förrän järnvägarna byggdes ut. Städer och orter tillämpade dessförinnan sin egen godtyckliga tid.

 

Albumfabriken

And. Smith Rederi och Handelsbolag

Arvid Högströms glasmästeri

Bassholmen-företagen

Berg & Co. Stenhuggeri

Bokenäs (Jordfalls) Tegelbruk

Byggföretag i Ua grundade före 1914

Elsebergs Repslageri

Elsebergs Tegelbruk

Engelkes Garveri

Esperöds Kvarn & Såg

Eugen Mossbergs Slakteri och Charkuterifabrik

Flanelltryckeriet på Annegreteberg

Fredrik Signeuls och Carl Schultz färgerier

Gamla Tändsticksfabriken

Granit AB C. A. Kullgrens Enka

Harald Linder - AB Svensk Metallkonst

Havskurens Torfförädlingsindustri

Herrklädefabriken

J. A. Anderssons Snickeri och Möbellager

J. L. Larssons Bryggeri

Jacobowskys Handelsbolag

Johan Newton Sannes kolimport, rederi och skeppsvarv

Jordfalls Tegelbruk (se Bokenäs Tegelbruk)

Kampenhofs Bomullsspinneri och Väfveri

Kasens Tegelbruk

Katrinedals Pappersbruk

Kollerö Bruk

Lackérfabriken

Munkeby Gruva

Oljeslageriet

Petterssons slakteri- och charkuterifabrik

Posten

Rybergs Charkuteri

Repslagarbanan

Sockerbruket

Schwartzman & Nordström – Tigerfabriken

Sillsalterier och Trankokerier

Skeppsvarv i Uddevalla

Svante Natt och Dags Bryggeri

Thorburns Havreexport

Tidningsföretagen i Uddevalla

Tobaksspinneriet

Tryckeriföretagen i Uddevalla

Trävaruaktiebolaget Fredrik Cöster & Co

Trävaruaktiebolaget Fredrik Cöster & Co (bilaga av Oswald Johansson - tidigare anställd på fabriken)

Tunnfabriken

Tunnfabriken (bilaga)

Tändsticksfabriken

Tänsticksfabriken (bilaga av en tidigare anställd på fabriken)

Uddevalla Energi

Utsiktens Bryggeri

Uddevalla Gjuteri o. Mekaniska Verkstad

Uddgrens Garveri

Uddevalla Hamn

Westkustens Olje- & Guanofabrik

Västra Sveriges Andelssvinslakteriförening - VSS

Washington Ohlssons slakteri och charkuteri

Wassén och Erikssons Garveri samt Sko- och Läderaffär

Ångbåts AB Bohuslänska Kusten

 

Den gamla Cösterska snickerifabriken, troligen byggd år 1868 av den ursprungliga ägaren, firma Gallander & Laurin.

Fabriken förvärvades år 1879 av konsul Fredrik Leonard Cöster, och blev Trävaruaktiebolaget Fredrik Cöster & Co.

Bilden lär vara tagen år 1929 då fabriken lades ner.

Tro det eller ej, men byggnaden står kvar än idag nedanför Skansberget, dock renoverad, och utgör nu "Kulturhuset Bastionen".

 

Det gamla järnbruket "Kollerö Bruk" beläget på en ö i Risån på gränsen mellan Uddevalla och Vänersborgs kommuner.

 

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved