Avloppssystem

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Avloppssystem

 

På 1800-talet flöt avloppsvattnet i öppna rännor genom staden.

De bäckar som fanns, och även Bäveån, fick ta emot både slask- och regnvatten.

 

År 1850 lade man igen den delen av Kilbäcken som korsade nuvarande Margretegärde-parken, och ledde vattnet vidare i en grävd ränna över nuvarande parkeringsplatsen vid Kampenhof.

 

Kilbäcken sammanlades vidare med Bävebäcken, ungefär vid nuvarande brandstationen, innan den leddes ut i Bäveån. Först runt sekelskiftet kulverterades Kilbäcken.

 

Först omkring 1880 dränerades stora delar av stadskärnan, då man lade ner avloppsrör i marken och ledde ut det stinkande vattnet i Bäveån.

 

 

 

 

 

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved