Befolkningsutveckling

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Befolkningsutvecklingen i Uddevalla

 

En av de främsta konsekvenserna av Uddevallas utveckling var befolkningstillväxten.

Denna berodde främst på en omfattande inflyttning i staden, som stimulerades av näringslivets återhämtning och industrins expansion.

 

År 1750 hade staden bara knappt 2.000 invånare.

 

Perioden därefter var gynnsam för staden, och 50 år senare, år 1800, hade invånarantalet stigit till drygt det dubbla, eller strax under 4.100.

Under denna period hade man alltså en stark utveckling, bland annat beroende på den under perioden kraftigt utvecklade sjöfarten, då Uddevalla var huvudsaklig uthamn för Bohuslän, Dalsland och Värmland.

En annan orsak var det rika sillfisket.

 

Vid 1800-talets ingång drabbades dock staden Uddevalla av inte mindre än tre ödesdigra bakslag, eller rentav katastrofer:

1-Trollhätte Kanal öppnades 1800, stadens ställning som uthamn för Värmland upphörde.

2-Branden i juli år 1806 som totalförstörde staden.

3-Sillfisket, som upphörde totalt år 1808.

 

Med den utvecklingen minskade Uddevallas befolkning fram till år 1810 med 25%, dvs ner till ca 3.000.

År 1850 hade man ca 3.600 invånare, och inte förrän mitten på 1850-talet var invånarantalet åter uppe i ca 4.000, dvs som den varit vid tiden för stadsbranden, 50 år tidigare.

 

Uddevalla hade sedan ett inflyttningsöverskott under nästan hela perioden 1860-1910, varav en stor del kvinnor som tog tjänst vid Kampenhof och Tändsticksfabriken.

 

År 1880 hade staden drygt 7.000 invånare, år 1885 knappt 7.400 och år 1900 kring 9.400, en mycket snabb utveckling under andra delen av seklet alltså.

Vid årsskiftet 1904/1905 passerades 11.000, och år 1911 var man så uppe i ca 12.700, således mer än en tredubbling sedan mitten på 1850-talet.

 

År 1929 var stadens befolkningssiffra runt 14.000, år 1938, 16.200, år 1950, 24.200 och år 1960, 34.200 invånare.

 

Uddevalla fördubblade sin befolkning mellan år 1945 och 1960, allt detta förstås beroende på den våldsamma expansionen av Uddevallavarvet.

 

Idag ligger som bekant invånarantalet i Uddevalla runt 50.000, till stor del dock beroende på kommunsammanslagningarna på 1960-talet.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved