Bussar och bilar

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Buss- och biltrafik

 

Reguljär busstrafik inom staden av större omfattning etablerades inte förrän i slutet av 1920-talet, även om det första bussbolaget var i drift redan 1922.

 

Det är svårt att tänka sig idag, men så sent som runt 1925-30 fanns mycket lite annat än att fotvandra inom staden. Om man exempelvis då bodde på Höjentorp och skulle besöka vänner på Elseberg, så blev det alltså en rejäl promenad fram och tillbaka.

 

Antalet ”körkort” som utfärdats vid pass år 1919 var bara till ett 30-tal motorcyklister och 8st automobilägare.

 

Gator började i större utsträckning stenläggas i staden, och vägar byggas ut i allt snabbare takt i Bohuslän under 1920-talet.

Personbilar var jämförelsevis få till antalet ända fram tills Andra Världskriget, men ökade stadigt.

 

Men det skulle egentligen dröja ända tills början av 1960-talet innan bilen blev ”var mans egendom”.

 

 

 

 

 

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved