Gas, El och Bredband - Historik

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Historik om gas, elenergi och bredband

 

Källa: Uddevalla Energis hemsida

 

1857

Den allmänna rådstugan bestämde den 8 juni att staden skulle bygga ett gasverk tillsammans med bomullspinneriet Kampenhofs Aktiebolag.

 

1859

104 stycken gaslyktor tändes i staden den 20 september.

 

1883-1884

Gasverket började leverera kokgas, hushållen skaffade bland annat gaseldade spisar.

 

1899

Staden tog över gasverket helt efter samägo med Kampenhofs Aktiebolag.

Nordiska Aktiebolaget för Elektriska Anläggningar övertog arrendet av Strömbergets nya kvarn efter mjölnaren Emil Sundling, ägare var kyrkan. (Nuvarande kontor för Uddevalla Energi)

 

1900

Första elkunden anslöts i augusti år 1900, butiken Herman Radyns manufakturaffär.

 

1903

Nordiska Aktiebolaget överlät sitt arrende för Strömbergsfallet till Aktiebolaget Skandinaviska Elektricitetsverk.

 

1904

Efterfrågan på elleverans ökade. Strömleverans från stora Trollhättefallen behövdes. Överenskommelse gjordes mellan Skandinaviska Elektriska och Trollhättans Elektriska Kraftaktiebolag om att man skulle bygga en luftledning mellan Trollhättan och Uddevalla.

 

1909

En tiotusenvoltsledning drogs från stadsgränsen vid Älvkullen, längs Bäveån och fram till Strömberget.

 

1914

Uddevalla Gas och Elektricitetsverk bildades.

 

1920

Ny maskin på Strömberget, (nuvarande).

 

1933

Staden köpte Strömbergsfallet av tidigare ägaren kyrkan.

 

1934

Premiär för julbelysning över gatorna, tidigare fanns det bara granrisgirlanger.

 

1936

Mer elförsörjning behövdes i staden och man köpte fallen vid Kollerö och Fossumsberg. Det beslöts att bygga kraftstation vid S:t Anne äng.

Uddevalla Kraftverks AB bildades för att bygga kraftstationer.

Villor elektrifierades utanför staden bland annat vid Gustafsberg och Lindesnäs. Även Kapelleborna fick sin efterlängtade ström.

 

1937

En halvautomatisk kraftstation togs i bruk vid S:t Anna.

 

1943

Fossumsbergs kraftstation togs i bruk.

 

1949

Gatubelysningen i Uddevalla fyllde 90 år och det fanns 1 200 ellampor att jämföras med de första 104 gaslyktorna. Det beslöts att gasverket skulle fasas ut.

 

1950-talet

Stor utbyggnad av staden tack vare det expanderande Uddevallavarvet. Det var endast elektricitet i husen som byggdes nu.

 

1957

Gasverket släcktes den 1 februari. Ugnarna hade brunnit i nästan 100 år.

 

1959

Likströmmen avvecklades, nu var det växelström.

Tekniska nämnden bildades där bland annat Uddevalla Gas- o Elekricitetsverk var underordnat.

 

1969

En storm 1 november fick personalen att gå man ur huse för att hjälpa till att laga allt som blåst ner i och runt omkring Uddevalla. Det tog fjorton dagar innan man var klar med alla reparationer.

 

1971

Kommunsammanslagning, elverket köpte upp intilliggande smådistributörer.

I slutet av 60-talet och början av 70-talet övertog man först Ljungs Eldistribution ekonomisk förening och i början av 70-talet övertogs Forshälla Eldistribution ekonomisk förening.

 

1975

Dygnetruntbevakning i kontrollrummet upphörde och larmcentral tog över jourbevakningen.

 

1988

Uddevalla Energi fick en egen styrelse, tidigare beslutade Tekniska nämnden.

 

1992

Fyrstad Kraft bildades för att elen skulle bli billigare för kunden. Samarbetspartner var Uddevalla Energi, Lysekils Energi, Vänersborg Energi och Trollhättan Energi för gemensamma inköp av el från utomstående leverantörer.

 

1994

Förvaltningen Uddevalla Energi överfördes till det av kommunen helägda Uddevalla Kraftverks AB 1 januari, som därefter bytte namn till Uddevalla Energi AB.

 

2000

Uddevalla Energi köpte det kommunala bolaget Gröngatan AB och döper om det till Uddevalla Kraft AB. Skälet till bolagsköpet och namnändring var en anpassning till det nya regelverket som infördes i samband med avreglering av elmarknaden.

 

2000

Det var först nu som samtliga hushåll i Uddevalla kommun hade ström. Den sista bebodda fastigheten att anslutas den 15 november var gården Vargfjället på Bredfjället i Ljungskile.

 

2001

Uddevalla Energi åtog sig på uppdrag av Uddevalla kommun att anlägga bredbandsnät.

 

2004

Nu hade man grävt ner nästan en mil bredbandsslang.

 

2004

Började man byta ut mätare för den nya fjärravläsningen av el och värme. Detta beroende på att riksdagen beslutat om exakt elavläsning, kunden skall få debiterat den faktiska förbrukningen och inte preliminär.

 

2005

Orkanen Gudrun orsakade den 9 januari det största elavbrottet någonsin i Uddevallas elnät. Hela Uddevallas friledningsnät låg nere, över tjugo mil ledning hade raserats. 2 700 kunder av Uddevalla Energis 3000 kunder på landsbygden var utan ström.

 

2007

Uddevalla Energi firade 150-årsjubileum med bland annat tårtkalas på torget den 8 juni. Firandet pågick under hela året med olika aktiviteter för allmänheten.

 

2009

I januari var Tureborg första området som anslöts till bredband.

Uddevalla Energi blev fyra bolag. Uddevalla Energi AB samt Uddevalla Kraft AB fanns sedan tidigare men Uddevalla Energi Elnät AB och Uddevalla Energi Värme AB nybildades. Detta gjordes bland annat på grund av produktion av el i Lillesjö kraftvärmeverk, vilken skall skötas i Uddevalla Kraft AB.

 

 

 

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved