Infrastruktur

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Uddevallas Infrastrukturutveckling från omkring 1850

 

Med Infrastruktur avses ju framför allt system för transport av varor och personer, energi och information, men även bebyggelse och fastighetsstruktur.

Till infrastruktur brukar man alltså räkna system som omfattar vägar, järnvägar, energi-system, vatten- och avloppsnät, men även samhällsinstitutioner som lagar och förordningar.

1800-talet ligger inte längre tillbaks i tiden än att en del av oss hade far- och morföräldrar som föddes då.

Man kan föreställa sig ett liv i Uddevalla större delen av 1800-talet då följande gällde:

 

•Landsvägarna var i princip bara usla byvägar.

•Det fanns inte några motorfordon, bara hästforor.

•Det fanns ingen järnväg överhuvudtaget.

•Det fanns inte någon reguljär sjötrafik förrän ångbåtarna kom kring 1850.

•Det fanns inte rinnande vatten indraget i husen.

•Det fanns inget avloppssystem eller vattentoaletter, avträde ute på gården gällde.

•Det fanns inte värmepannor och värmeelement, man eldade i kakelugnar.

•Det fanns ingen elektricitet för kraft och belysning i hemmen eller på arbetsplatsen.

•Det fanns ingen gatubelysning nattetid.

•Det fanns inga kylmöjligheter för tex matförvaring.

•Det fanns vare sig radio eller telefon.

•Det fanns knappast någon sjukvård värd namnet.

•Sociala förmåner och skyddsnät, som tex pension, fanns inte (infördes 1913).

•Stadsskicket var diktatur.

 

Levnads- och försörjningsförhållandena var därtill så otroligt usla och folk oftast så fattiga, att en million människor, var femte svensk, såg sig tvungna att emigrera.

Här finns en länk till vår fulla historik kring Uddevallas infrastrukturutveckling från ca 1850

 

 

 

 

 

 

Ovan, det fotografi som sägs vara det första som tagits på staden Uddevalla (ca 1862-1864)

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved