Myntreformer

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Myntreformer i Sverige

 

Valutasystemet får väl också anses utgöra en del av infrastrukturen.

 

Myntreformen 1776

Riksdalern blev vårt nya huvudmynt.

1 riksdaler = 48 skillingar, 1 skilling = 12 runstycken.

(Uttrycket för den amerikanska valutan Dollar kommer från vårt svenska Daler).

 

Myntreformen 1855

Nu kom Riksdaler riksmynt som indelades i 100 öre, och därmed hade decimalsystemet införts i vårt myntsystem.

Fanns även Riksdaler specie, som var lika med 4 Riksdaler riksmynt.

Användes för att beteckna den präglade silver-riksdalern (klingande mynt).

 

Myntreformen 1873

År 1873 ingicks en myntunion mellan Sverige och Danmark, senare även med Norge.

Kronan blev i alla länderna huvudenheten.

Riksdalern från 1855 användes alltså bara i 18 år.

 

 

 

 

 

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved