Telefon & telegraf

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

 

Telegraf

 

Under första hälften av 1800-talet hade man börjat sända meddelanden via elektriska ledningar i form av korta eller långa pulser.

Under den första tiden med elektrisk telegraf användes morsealfabetet eller liknande system. Sändningen av dessa tecken gjordes av telegrafister med hjälp av morsetelegrafnyckel.

I USA utvecklades telegrafnätet snabbt under en 20-årsperiod med början 1844.

 

 

Redan 1858 lade man ut den första sjökabeln under Atlanten mellan Irland till New Foundland.

Den första tekniskt och kommersiellt framgångsrika telegrafkabeln över Atlanten färdigställdes dock först år 1866.

Sedan den första telegrafledningen över Stilla havet färdigställts år 1902, omspände telegrafnätet hela Jorden.

År 1850 infördes den första elektriska telegrafen i Sverige. År 1853 togs den första elektriska telegraf-förbindelsen i bruk i Sverige mellan Stockholm och Uppsala. Följande år, alltså 1851, drogs linjen över Örebro-Göteborg-Helsingborg och Malmö, och en kabel lades över Öresund till Danmark.

Förbindelse med Norge tillkom år 1885.

Redan år 1855 öppnades Uddevallas första telegrafstation (sannolikt belägen i Rådhuset), och år 1858 hade de flesta städer i Sverige en sådan.

 

Telefon

År 1883 bildades en telefonförening i Uddevalla, som inledningsvis kom att få 27 abonnenter bestående av firmor och affärsmän i ett lokalt nät.

Uddevallas telefonledningar strålade samman i Rådhuset.

Under de närmast följande åren byggdes telefonledningar successivt ut i Bohuslän, mestadels dock till kustsamhällena.

På nyårsdagen 1890 fick det lokala telefonnätet anknytning till rikstelefonnätet, och 1891 öppnade en telegrafstation.

Med början år 1912 beslöts att telefonstationen i Uddevalla skulle förmedla samtal dygnet runt, efter att fram tills dess ha stängt kl. 11 varje kväll.

Det kan nämnas att det år 1927 fanns ca 1.100 abonnenter i själva Uddevalla.

Först i början av 1950-talet hade i princip varje hushåll telefon.

Beträffande Post- och Telehuset i hörnet av Lagerbergs- och Trädgårdsgatan så ägdes det helt av Posten.

Posten disponerade hela 1:a våningsplanet, och Televerket 2:a planet.

Till Tele kom man genom en dörr till vänster i Postens ingång, och sedan en trappa upp till Televerkets allmänna rum.

Teleräkningar betalades här kontant, och i en särskild lucka beställdes rikssamtal.

Televerket behövde sedermera större lokaler, och tog därför över hela huset år 1962.

Under 1980-talet disponerade Televerket vidare lokaler i huset i hörnet av Kilbäcksgatan och Kålgårdsbergsgatan där Werners Möbelaffär tidigare funnits.

Posten flyttade till Kungsgatan 35 där man var inrymda i 18 år, varefter man år 1980 flyttade till Edingsvägen.

 

 

Läs här en mer omfattande och intressant historik om telefonen och telefonens utveckling:

 

 

 

 

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved