Thorburn - Macfie

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Släkten Thorburn - Macfie

 

Följande huvudsakligen saxat från Internetsidan ”Thorburn - havrekungarna” och div. andra hemsidor

 

Familjen Thorburns insatser för Uddevallas industriella utveckling under 1800-talet var av mycket stor betydelse, och har därför här fått ett eget (sammanfattande) avsnitt.

Thorburn d.ä. 1780 – 1851, anfader till familjerna Thorburn och Macfie i Sverige

Källa: Släktföreningen Thorburn-Macfies hemsida på Internet.

 

William Thorburn d ä (1780-1851), var en affärsman från Leith, som ligger i Edinburgh, Skottland.

År 1813 gifte han sig med Jessy Macfie, och invandrade till uddevallatrakten tio år senare.

Gården Kasen hade köpts året innan, och köpeskillingen sägs ha varit en tunna guld (16.666 rdr specie).

Till Kasen anlände man med briggen ”Integrity” år 1823.

 

 

 

Ett av William Thorburn d ä och Jessie Macfies barn, Jessie Thorburn (1818-83), gifte sig år 1839 med sin kusin William Andrew Macfie.

Även de bosatte sig i Sverige, år 1845, men på Anfasteröd (vid Lyckorna, Ljungskile).

 

Ett av de ovanståendes barn var Edward Macfie (1857 - 1934) som 1891 köpte Uddevalla Gjuteri & Mekaniska Verkstad, som han drev tills år 1906.

 

William Thorburn d ä och Jessie Macfies äldste son, William Franklin Thorburn (1820-1903), som bara var tre år gammal när familjen flyttade från Leith till Uddevalla, tog vid faderns död år 1851 över dennes firma som startats 1824, tillsammans med den åtta år yngre brodern Robert Thorburn (1828-1896) under firmanamnet Will. Thorburns Söner.

 

William Franklin Thorburn (William Thorburn d y) var ledamot av stadsfullmäktige i Uddevalla, flera år som ordförande.

Han var även ledamot av riksdagens första kammare åren 1867 – 1869.

Tillsammans med sin svåger, William Andrew Macfie (se ovan), introducerade han sporten curling i Sverige.

 

Robert Thorburn, grosshandlare, och gift med Alma Mathilda Jacobi, hade haft anställning i firma James Dickson & Co i Göteborg.

Företaget var i första hand en havreexportfirma.

 

Robert Thorburn startade bl.a. stora skogsplanteringar på 1880-talet.

 

Handelsfirman Will. Thorburns Söner innehöll även en rederirörelse.

De två sönerna till William Thorburn d ä fortsatte denna inom ramen för Rederi AB Avena med flera ångfartyg. Viktigast var export av havre.

 

Will. Thorburns Söner köpte bl.a. också Sockerbruket i Uddevalla, och drev det ett antal år.

 

Vidare startade man år 1899 ett oljeslageri på Badö.

 

Robert Thorburn kom också att bli en av initiativtagarna till bygget av järnvägen Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga (UVHJ) som var viktig för havreexporten.

 

William (Franklin) Thorburn d y:s barn och barnbarn:

William Thorburn d y var gift två gånger, men fick i det första äktenskapet endast en dotter.

 

I det andra fick han döttrarna Rosa och Margaret, samt de fyra sönerna Walter, Charles, Henry och William Graham.

 

William Thorburn d y:s son Charles Thorburn (1873-1949) var styrelseledamot i Will. Thorburns Söner mellan 1900 och 1918, VD i Rederi AB Avena mellan 1900 och 1912, samt i Ångbåts AB Bohuslänska Kusten mellan 1906 och 1947.

Han var också styrelseledamot i Bohusbanken och ett antal andra företag.

 

Charles Thorburns bror Henry Thorburn, civilingenjör (1875-1947), var ägare till Katrinedals Pappfabrik, Groröds Såg- o Vattenverk, samt lokal politiker i Uddevalla. Vidare var han aktiv i familjens företag i styrelserna för Thorburns Söners AB och Ångbåts AB Bohuslänska Kusten m.fl.

 

En tredje son till William Franklin Thorburn var William G. Thorburn (1878-1958), gift med Sigrid Agrell. Han var bland annat verksam i Granit AB CA Kullgrens Enka och Uddevalla Sparbank liksom delägare i exportfirman W G Thorburn & Co.

 

Charles Thorburns son Thomas Thorburn, född 1913, var VD i Bohuslänska Kusten mellan 1947 och 1949. Senare blev han professor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet.

 

En av William G Thorburns och Sigrid Agrells söner var Bertil Thorburn (1907-1996), först gift med Gerd Sanne och sedan med hennes yngre syster Karin Sanne.

I det senare äktenskapet föddes Jane Thorburn, gift med Dan Olsson, huvudägare och chef för Stena.

 

Robert Thorburns och Alma Jacobis barn:

Robert Thorburn och Alma Jacobi fick sex barn, varav fyra söner och två döttrar.

 

Sonen William Edmund, som inträdde i företaget, men som avled år 1889.

 

David Thorburn (1858-1911). David Thorburn, som var ingenjör, anställdes år 1883 hos Cösters Trävarufabrik, samt startade 1889 Uddevalla Tunnfabrik.

 

Av Robert Thorburns övriga söner blev Eugen Thorburn (1860-1931) arkitekt och kommunpolitiker i Göteborg, och Alban Edward Thorburn (1862-1933), konsul och grosshandlare.

 

Alban Edward Thorburn blev år 1889 direktör för familjeföretaget Will. Thorburns Söner efter det att den äldre generationen med William d y och Robert dragit sig tillbaks från den aktiva skötseln av företaget.

 

Nedan, det så kallade Thorburnska huset vid Kungstorget, byggt av Robert Thorburn kring 1854.

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved