Vänerkanalen

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Vänerkanalen (som aldrig förverkligades)

 

Under väldigt många år, ända sedan Bohuslän blev svenskt 1658, har en kanal för sjöfart mellan Vänern och Uddevalla diskuterats men ännu ej realiserats.

Det skulle förstås blivit en avsevärt kortare seglationsväg ut till havet än via Trollhätte Kanal och Göta Älv.

 

Ett sådant bygge skulle naturligtvis ha blivit mycket kostsamt, men en infrastruktur-förbättrande åtgärd som skulle varit av oerhört stor betydelse för Uddevalla, särskilt om den genomförts i ett tidigare skede då vattenleder hade större betydelse än idag.

 

Som vanligt har dock Göteborg motsatt sig detta, då man ju där onekligen hade stort intresse av att bibehålla den befintliga ordningen.

Frågan om ett eventuellt kanalbygge diskuteras med jämna mellanrum än idag, men är väl numera ett än mer orealistiskt projekt än det någonsin varit.

 

 

 

 

 

 

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved