Pågående proj.

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

PÅGÅENDE PROJEKT

 

 

STREJKERNA PÅ UDDEVALLAVARVET

Projektet, som syftar till att forska kring de strejker som förekom på varvet samt ta fram fakta och om dem, startades i november 2014.

Källor är tex Metallklubbens mötesprotokoll, material som finns på Landsarkivet, och olika tidningsartiklar.

Arbetet resulterade i februari 2017 i en rapport som nu publicerats här på vår website (öppningssidan).

UDDEVALLAVARVETS ORGANISATION

Inom Industrigruppen startades i november 2014 ett projekt som syftade till att kartlägga och dokumentera hur Uddevallavarvets ursprungliga organisation såg ut, vilka personer som var chefer eller hade andra nyckelroller, och hur organisationen sedan utvecklades under varvets hela existens.

Ambitionen höjdes dock avsevärt "under resans gång", och dokumentationen kom till slut faktiskt att omfatta inte mindre än 500 A4-sidor i ca 76 olika avsnitt, och behandlar de allra flesta av de verksamheter och aktiviteter som förekom på varvet. En hel del intervjuer har genomförts som en del i arbetet, liksom forskning på Landsarkivet i Göteborg etc.

Man kan se denna dokumentation som en fortsättning på och komplettering till den utmärkta boken "Uddevallavarvet 1946-1986 - En svunnen epok" som skrevs av medlemmar i föreningen och utgavs år 2008.

Denna nya och högintressanta dokumentation blev till slut en hel bok som kom ut till försäljning i maj 2016.

Detta framgångsrika projekt får därmed betraktas som avslutat.

HISTORISK INDUSTRIFOTOUTSTÄLLNING

Rubricerat projekt består i framtagande av en fotoutställning med ett antal bilder i stort format på olika kända Uddevalla-industrier. Till bilderna kommer informativa texter att fogas.

Ursprungligen var tanken att det hela skulle vara klart i våras, men den tidtabellen har dock måst justeras fram tills någon gång i vår (2016).

DIGITALA BILDSPEL OM UDDEVALLAVARVET

Varvsgruppen håller på med att ta fram två nya bildspel om Uddevallavarvet som skall kunna visas i olika sammanhang.

Vambola har gjort några filmade intervjuer som skall ingå i materialet, men i övrigt är projektet något försenat.

Man räknar nu med att vara klar med även detta projekt i vår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYTT BOKPROJEKT

Industrigruppen har nyligen (i september 2016) påbörjat ett nytt projekt som syftar till att ge ut en bok med berättelser och illustrationer om ett hundratal företag - alla numera nedlagda - som grundats i Uddevalla mellan 1725 och 1950.

Det lär knappast finnas någon sådan bok utgiven, så vi gissar att det borde finnas ett stort intresse för detta.

Men varför starta just år 1725? Jo det finns förstås en orsak till detta, men det får vi återkomma till...

Siktet är inställt på att boken skall komma ut i november månad 2017.

 

 

BOKEN OM EL AB ANDERSSON & CALLENBERG

Boken om Uddevallas i särklass största elföretag är på 280 sidor.

Den har varit klar sedan oktober 2013, och säljs nu till reducerat pris.

Boken kan köpas på Bohusläns Museum, ABF Studieförbund på Göteborgsvägen och Lotcens cafeteria på Kungsgatan.

Föreningsmedlemmar måste dock vända sig direkt till Vambola, Lennart, Kenth eller Stefan i styrelsen.

Den som bor på annan ort kan även få boken hemsänd med ”postens gröna påse”, men då tillkommer givetvis en viss fraktkostnad. Skicka i så fall gärna en beställning till vår E-postadress info@uddevallaindustrihistoriska.se

 

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved