Styrelse

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Styrelsen 2019-2020Från styrelsesammanträdet på Strandlyckås Väg den 3 juni 2019:

Lilibeth Gustavsson, Arne Larsson, Bo Larsson, Erik Lindh, Janne Dahl, Stefan Brännwik och Lars-Göran Larsson.

Bilden togs av den inte helt okände fotografen Vambola Kallaste.Ordförande: Janne Dahl

Bakgrund: Janne har ett yrkesmässigt förflutet på varvet under ett tiotal år, och

därefter inom Mattssonkoncernen.

Han har vidare en gedigen erfarenhet av föreningsarbete.

E-post: jannedahl40@gmail.com


Sekreterare: Lilibeth Gustavsson

Bakgrund: Har bl.a. sysslat med fastighetsförvaltning inom Uddevalla kommun.

E-post: gustavsson.lilibeth@gmail.com


Ledamot och webb-redaktör: Stefan Brännwik

Bakgrund: Har bl.a. varit konstruktionschef i elföretaget Callenberg Engineering AB

Ledare för Industrigruppen samt för Webb-gruppen

E-post: stefan.brannwik@gmail.com


Kassör: Erik Lindh

Bakgrund: Arbetat som revisor, såväl som anställd som i egna företag.

Har vidare varit v.d. i Föreningsalliansen i Uddevalla AB,

Även en bakgrund inom föreningslivet i övrigt.

E-post: lindh.erik@telia.com
Suppleant: Lars-Göran Larsson

Lars-Göran har släktforskning som sitt specialområde.

Kommer väl till pass, inte minst i vår industriforskning och i våra industrihistoriska böcker.

E-post: genealogi78@gmail.comSuppleant tillika vice ordförande: Bo Larsson

Bakgrund: Ursprungligen från Motala, sedermera varvsanställd som elektriker.

E-post: Larsson.Bo27@hotmail.se


Suppleant: Arne Larsson

Bakgrund: Arne har, liksom Janne Dahl, ett yrkesmässigt förflutet på varvet, och därefter fartygskonstruktör inom

Mattssonkoncernen.

E-post: Larsson.Bo27@hotmail.se

Adjungerad till styrelsesammanträdena: Vambola Kallaste

Bakgrund: Nästan 30 år på varvet, därefter föreningsadministratör.

Vambola ansvarar för mycket av föreningens operativa arbete, inklusive projektledning.

Han är dessutom föreningens initiativtagare, och dess huvudsakliga ansikte utåt.

Ledare för Varvsgruppen

E-post: vambola.kallaste@tele2.se


Revisorer: Lennart Roos och Bo Ljungkvist


Valberedning: Vambola Kallaste och Bertil Svanberg
En styrelsebild till: Janne Dahl, Erik Lindh, Lilibeth Gustavsson, Bo Larsson, Arne Larsson, Lars-Göran Larsson och

Stefan Brännwik.
Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved