Styrelse

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från det konstituerande styrelsesammanträdet på Kungsgatan 30 den 19 mars 2018:

Bo Larsson, Stefan Brännwik, Arne Larsson, Kenth Albinsson, Lilibeth Gustavsson och Janne Dahl.

Kurt Blomgren saknas på bilden som f.ö. Vambola Kallaste tog.

 

 

Ordförande: Janne Dahl

Bakgrund: Janne har ett yrkesmässigt förflutet på varvet under ett tiotal år, och

därefter inom Mattssonkoncernen.

Han har vidare en gedigen erfarenhet av föreningsarbete.

E-post: jannedahl40@gmail.com

 

Sekreterare: Lilibeth Gustavsson

Bakgrund: Har bl.a. sysslat med fastighetsförvaltning inom Uddevalla kommun.

E-post: gustavsson.lilibeth@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot och webb-redaktör: Stefan Brännwik

Bakgrund: Har bl.a. varit konstruktionschef i elföretaget Callenberg Engineering AB

Ledare för Industrigruppen samt för Webb-gruppen

E-post: stefan.brannwik@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassör: Kenth Albinsson

Bakgrund: Kenth har bl.a. en bakgrund som svetsare på Uddevallavarvet.

E-post: k.albinsson@telia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot tillika vice ordförande: Kurt Blomgren

Kurt, ursprungligen invandrad från Finland, har bl.a. ett förflutet som filare på Uddevallavarvet.

E-post: blomgrenkurt@yahoo.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant: Bo Larsson

Bakgrund: Ursprungligen från Motala, sedermera varvsanställd som elektriker.

E-post: Larsson.Bo27@hotmail.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant: Arne Larsson

Bakgrund: Arne har, liksom Janne Dahl, ett yrkesmässigt förflutet på varvet, och därefter fartygskonstruktör inom Mattsson-

koncernen.

E-post: Larsson.Bo27@hotmail.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjungerad till styrelsesammanträdena: Vambola Kallaste

Bakgrund: Nästan 30 år på varvet, därefter föreningsadministratör.

Vambola ansvarar för mycket av föreningens operativa arbete, inklusive projektledning.

Han är dessutom föreningens initiativtagare, och dess huvudsakliga ansikte utåt.

Ledare för Varvsgruppen

E-post: vambola.kallaste@tele2.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer: Lennart Roos och Bo Ljungkvist

 

Valberedning: Vambola Kallaste och Lars-Göran Larsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved