Styrelse

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från Årsmötet på Lotcen den 7 mars 2016:

Stående: Kurt Blomgren, Bo Larsson, Vambola Kallaste och Stefan Brännwik

Sittande: Kenth Albinsson och Janne Dahl

Ej med på bilden: Ove Johansson

 

 

Ordförande: Janne Dahl

Bakgrund: Janne har ett yrkesmässigt förflutet på varvet under ett tiotal år, och därefter inom Mattssonkoncernen.

Han har vidare en gedigen erfarenhet av föreningsarbete.

E-post: jannedahl40@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare och webb-redaktör: Stefan Brännwik

Bakgrund: Har bl.a. varit konstr.chef i elföretaget Callenberg Engineering AB

Ledare för Industrigruppen samt för Webb-gruppen

E-post: stefan.brannwik@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassör: Kenth Albinsson

Bakgrund: Kenth har bl.a. en bakgrund som svetsare på Uddevallavarvet.

E-post: k.albinsson@telia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot: Vambola Kallaste

Bakgrund: Nästan 30 år på varvet, därefter föreningsadministratör.

Vambola ansvarar för mycket av föreningens operativa arbete, inklusive projektledning.

Han är dessutom föreningens initiativtagare, och dess huvudsakliga ansikte utåt.

Ledare för Varvsgruppen

E-post: vambola.kallaste@outlook.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice ordförande: Kurt Blomgren

Kurt, ursprungligen invandrad från Finland, har bl.a. ett förflutet som filare på Uddevallavarvet.

E-post: blomgrenkurt@yahoo.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant: Bo Larsson

Bakgrund: Ursprungligen från Motala, sedermera varvsanställd som elektriker.

E-post: Larsson.Bo27@hotmail.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer: Lennart Roos och Bo Ljungkvist

Revisorssuppleant: Sven Palmersjö

 

Valberedning: Kjell Johansson och Arne Larsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved