TigerglimtenTigerglimten

Av konfektionsfabrikens Tigers personaltidning "Tigerglimten" har vi kommit över nedanstående något spridda exemplar.

För att begränsa filstorlekarna har vi som framgår varit tvungna att dela upp varje tidning i olika sektione (A, B etc).

Nr. 1 år 1951 var för övrigt det allra första nummer som utkom av tidningen.

         Nr. 1 år 1951 sektion A

         Nr. 1 år 1951 sektion B

         Nr. 1 år 1951 sektion C

         Nr. 1 år 1952 sektion A

         Nr. 1 år 1952 sektion B       

         Nr. 1 år 1953 sektion A        

         Nr. 1 år 1953 sektion B       

         Nr. 2 år 1953 sektion A        

         Nr. 2 år 1953 sektion B

         Nr. 1 år 1954 sektion A

         Nr. 1 år 1954 sektion B

         Nr. 1 år 1956 sektion A

         Nr. 1 år 1956 sektion B

         Nr. 1 år 1956 sektion C

         Nr. 1 år 1957 sektion A

         Nr. 1 år 1957 sektion B
Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved