Hem

Föreningen har gjort en genomgripande omarbetning och uppdatering av sin webbplats (hemsida).

Vi har även bytt webbhotell och därmed även webbplatsadress.

Ny adress från och med 1 mars 2021 är således:


www.uddevallaindustrihistoriska.com