Arbetsgrupper

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Våra arbetsgrupper och aktiviteter


Föreningen hyr lokaler på Kungsgatan 30 i Uddevalla.

Vi finns på tredje våningen (se bilden intill).

Här har vi möjlighet att ta emot större grupper (max 70 personer) för information och bildvisningar.


Vi ser gärna att skolor hör av sig till oss för att få information om Uddevallas industrier från "förr i tiden", då det är viktigt för de unga att få veta mer om bygdens industrihistoria, men även andra grupper är förstås lika välkomna.


Med industrier har vi i allt väsentligt begränsat oss till tillverkande företag, dvs företag  för framställning av något slag av industriprodukter, och som hade ett visst antal anställda. Därmed har inte hotell-, restaurang-, grossist-, bank- & affärsföretag och liknande tagits med, vilka ju snarast producerar tjänster.


Rent hantverk betraktas dock knappast som industriell verksamhet.


Vårt arbete med att forska kring och dokumentera Uddevallas industriella historia bedrivs i huvudsak i följande projektgrupper:

Varvsgruppen

Industrigruppen

Uddevalla Förr-gruppen

Webb-gruppen

Sedan december 2015 finns dessutom ovan nämnda grupp som sysslar med att utveckla och underhålla föreningens mycket omfattande website (hemsida).

Varvsforum-gruppen

Sedan december 2015 finns dessutom en Varvsforum-grupp som sysslar med att planera och därefter genomföra evenemanget Varvsforum som kommer att genomföras just i Uddevalla under två dagar nästa år, 21 och 22 april.


Övriga föreningsaktiviteter

Medverkan i utställningar samt företagsbesök, föredrag, informationsmöten och liknande aktiviteter.

Efterforskning gällande personer, huvudsakligen anställda i de äldre företagen.

Detta inbegriper av naturliga skäl också släktforskningsaktiviteter.






Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved