Uddevalla Förr-gruppen

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Uddevalla Förr-gruppen


Inom föreningen finns en särskild arbetsgrupp som kontinuerligt bedriver ett mycket omfattande arbete som innefattar att dokumentera alla de rörelser som industrier, affärsföretag, hantverk, butiker etc. som funnits (och finns) på varje enskild gatuadress i centrala Uddevalla, i många fall ända från 1800-talet fram till våra dagar.


Gruppmedlemmarna är Ingvar Jumark, Bertil Svanberg, Åke Hansson, Lennart Roos, Lars-Olof Jakobsson, Lars-Göran Larsson och Vambola Kallaste.

Gruppen träffas för ett arbetsmöte sista onsdagen i varje månad mellen 09.00 och 12.00, och har arbetat med detta ända sedan år 2002.

Hittills har således nästan 6000 rörelser på olika adresser identifierats och dokumenterats.

Man glömmer fort, men på varje adress har i många fall tio, femton, eller i ibland ännu fler rörelseidkare funnits genom åren.

Allt material åtkomligt nedan (klicka på önskad version):

Industrier, affärsföretag, hantverk, butiker etc sorterat på företagsnamn

Industrier, affärsföretag, hantverk, butiker etc sorterat på gatuadress


Nedan ses gruppen i intensivt arbete under ett av sina månatliga sammanträden.

Den vänstra bilden visar ordföranden/sekreteraren Åke Hansson.

På den högra ser vi Lennart Roos, Lars-Olof Jacobsson och Vambola Kallaste.

I gruppen ingår också Bertil Svanberg, Ingvar Jumark, Bengt Johansson och Lars-Göran Larsson (dock ej i bild).

Uddevalla Förr-gruppen har identifierat alla friliggande kiosker (korvkiosker ej inräknade) som funnits i Uddevalla, och funnit 24 st. Se listan här.


Landerier

Ett Landeri var en bit mark som låg inom stadens s.k. ”donationsmark”, dvs jord som tillhörde staden.

I flertalet städer hade denna mark skänkts av staten i samband med stadens grundande.

Här skiljer sig dock Uddevalla från andra städer genom att denna mark inte skänkts av staten, och möjligen beror det på att Uddevalla lytt under olika kungavälden genom tiderna.

Uddevalla har bytt nationalitet flest gånger av alla svenska städer, troligen hela åtta gånger.

Landerierna ägdes i en del städer av staden, men hyrdes ut till medborgare.

I andra fall ägdes landerierna av medborgare, och brukades som betesmarker, åker- eller trädgårdslotter.

Borgarna var ju även bönder, såtillvida att i många fall hushållen var självförsörjande i större eller mindre grad.

I staden fanns det mycket husdjur som varje dag drevs ut till egna eller kollektiva betesmarker.

Därför fanns det en funktionär i staden, en ”mulbetestillsyningsman”, som hade uppsyn över allmänningarna så att de utnyttjades på rätt sätt.

Landerier i Uddevalla:

•Emaus

•Kristineberg

•Haraldsborg

•Fredriksborg

•Walkesborg

•Windingsborg

•Adlersborg/Kokärr

•Marieberg

•Fredriksberg

•Elseberg

•Annegreteberg

•Utsikten

•Kristinedal

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved