Varvsgruppen

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Varvsgruppen

Denna grupp, sammansatt av ett tiotal f.d. anställda på Uddevallavarvet, ägnar sig förstås åt att dokumentera stadens utan jämförelse största och viktigaste industri.

En stor del av deras arbete går ut på att systematisera och digitalisera det mycket omfattande fotografiska bildmaterial föreningen förfogar över.

En bok, "UDDEVALLAVARVET 1946-1986", har redan givits ut, och planer finns för att ge ut en ny, då i huvudsak baserad på bilder.

Nedan är större delen av Varvsgruppen samlad, och herrarna är från vänster Kjell Andersson, Thore Löfqvist, Lennart Andersson, Sture Karlsson, Kjell Johansson, Vambola Kallaste och Lars Forsberg.


Arbetsträffar

De aktiva inom gruppen träffas för forsknings- och dokumentationsarbete samt övriga aktuella aktiviteter på Lotcen varannan måndagsförmiddag mellen 09.00 och 12.00.

Sture Karlsson, Lennart Andersson, Thore Löfqvist och Kjell Andersson

                 Sven Palmersjö, Kjell Johansson och Thore Löfqvist

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved