Webb-gruppen

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Webb-gruppen

I december 2015 skapades en ny arbetsgrupp inom föreningen, den så kallade Webbgruppen.

Tanken med denna är att att vi skall få ett bättre flöde i webbarbetet för att hålla sidan och bloggen mer levande.

Vi föredrar benämningen website (eller möjligen det försvenskade webbsajt eller webbplats) framför det svenska, ganska missvisande uttrycket hemsida, eftersom det senare snarast ger en illusion att det skulle röra sig om en enda sida, medan det ju i verkligheten rör sig om många hundra.

Gruppen, som består av föreningens grundare och nestor Vambola Kallaste, webbredatören Stefan Brännwik, släktforskaren Lars-Göran Larsson samt fotografen/bildteknikern mm Cicci Ahlsén, träffas för ett arbetsmöte en gång per månad.


Nedan en bild på tre av de fyra gruppmedlemmarna, Cicci, Vambola och Stefan

Därunder Stefan, Lars-Göran och Cicci

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved