Bildarkiv

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska FöreningBildarkiv


Föreningen förfogar över ett mycket stort bildmaterial i form av fotografier i pappersform.

I första hand gäller detta Uddevallavarvet, stadens ojämförligt största och viktigaste industri under 40 år.

Samligen omfattar många tusentals bilder.


Ett stort arbete har gjorts (och görs kontinuerligt) för att digitalisera dessa fotografier för att bevara dem för eftervärlden och visa dem i olika sammanhang, till exempel via denna hemsida.


Fotografierna är sammanställda i ett stort antal album inom vardera av följande gallerier:

Uddevallavarvet, översiktsvyer

Uddevallavarvet, personal- och miljöbilder    

Uddevallavarvets fartygsnybyggen

Övriga uddevallaföretag, personal- och miljöbilder

Vi lägger kontinuerligt upp nya bilder i gallerierna.


Utöver ovanstående bildgallerier har vi vidare skapat ett galleri för tidningsartiklar om Uddevallavarvet.

I galleriet finns ett mycket stort antal artiklar (mestadels klipp ur den lokala pressen) upplagda i album från 1980, -81, -82, -83, -84 och 1985.

Tidningsartiklar, UddevallavarvetCopyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved