Bloggen

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Uddevalla Industriblogg


Vår blogg är ett informations- och diskussionforum för allehanda frågor kring Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria.

Via bloggen har vi möjlighet att kommunicera med allmänheten. Denna möjlighet till "interaktivitet" med alla industri-vänner i Uddevalla som följer bloggen anser vi vara en mycket viktig och central del av vår verksamhet.

Vårt eget vetande om alla hundratals företag som finns och funnits i staden är självfallet begränsat, och därför förlitar vi oss just på att få hjälp från alla intresserade bland allmänheten.

Ett enkelt sätt att höra av sig till oss är ju att göra ett inlägg på bloggen, eller om man så föredrar, att kontakta oss på annat sätt (personligen, via telefon eller mejl).

Det kan gälla allehanda frågor med anknytning till industri och företag, både gamla och nya sådana, och om historiska såväl som aktuella spörsmål.


Adress: http://www.blogg.uddevallaindustrihistoriska.se


Facebook

Efter att föreningen i maj månad 2020 skapat en egen Facebookgrupp har den rönt ett stort intresse med bortåta 500 följare efter bara ett halvår. Facebook-introduktionen gjordes för att föreningen skulle få en betydligt större exponering bland allmänheten, vilket Industribloggen inte alls ger i samma grad. Då Facebooksidan i princip har samma funktion som bloggen kommer vi hädanefter att publicera inlägg på den istället.

Facebookgruppen heter helt enkelt:

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening


Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

BIG HEADLINE


and a supplemental one

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved