Bloggen

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Uddevalla Industriblogg


Vår blogg är ett informations- och diskussionforum för allehanda frågor kring Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria.

Via bloggen har vi möjlighet att kommunicera med allmänheten. Denna möjlighet till "interaktivitet" med alla industri-vänner i Uddevalla som följer bloggen anser vi vara en mycket viktig och central del av vår verksamhet.

Vårt eget vetande om alla hundratals företag som finns och funnits i staden är självfallet begränsat, och därför förlitar vi oss just på att få hjälp från alla intresserade bland allmänheten.

Ett enkelt sätt att höra av sig till oss är ju att göra ett inlägg på bloggen, eller om man så föredrar, att kontakta oss på annat sätt (personligen, via telefon eller mejl).

Det kan gälla allehanda frågor med anknytning till industri och företag, både gamla och nya sådana, och om historiska såväl som aktuella spörsmål.


Adress: http://www.blogg.uddevallaindustrihistoriska.se

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved