Bokarkiv

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Bokarkiv


Föreningen förfogar över  ett antal böcker och skrifter som handlar om olika Uddevallaindustrier, och även böcker som handlar om staden som sådan.


När det gäller Uddevallavarvet, så har följande böcker hittills utgivits:

ALLA MINA SKEPP, år 1962 av Gustaf B. Thordén.

VARVSBILDER UDDEVALLAVARVET, 1946-1986, ÅR 1985, ABF Fotoklubbs förlag.

DE NORSKE UDDEVALLASKIPENE, år 1987 av Dag Bakke Jr.

PLÅT SVETS OCH BÅTAR, år 1989 av Uddevallavarvets Verkstadsklubb. Red: Ulf Johansson.

UDDEVALLAVARVETS ALLA FARTYG, år 1992 av Rolf Skiöld.

UDDEVALLAVARVET - Historien om 40 år i skeppsbyggandets tjänst, år 1994 av Jan Hermansson

på ABF Fotoklubbs förlag.

VARVET RUNT, år 2004 av Ingvar Trogen.

UDDEVALLAVARVET, år 2008. ABF Fotoklubbs förlag samt Varvsgruppen.


De böcker om Uddevallavarvet som ännu lär finnas till försäljning är föreningens senaste:

UDDEVALLAVARVET 1946-1986

Boken kostar 150 kr och kan köpas genom oss. Om den skickas med posten är priset inkl. porto 220 kr.

Nämnda bok är på 320 sidor och innehåller historien om ett varv som var ett av världens modernaste under några år. Uddevallavarvet låg även i topp när det gällde byggnadskvalitet, och båtarna hade ett högt andra handsvärde som var unikt på begagnatmarknaden.Vi har vidare ett antal exemplar av Ingvar Trogens bok VARVET RUNT till försäljning till ett pris av 100 kr (plus ev. portokostnad).


Man kan även hos oss till ett pris av 100 kr köpa boken UDDEVALLA FÖRR.

Denna bok har framtagits och utgivits av ABF:s Fotoklubb, men säljs alltså av oss.


Intresserad av att köpa någon av böckerna? Skicka i så fall din beställning till vår E-post:

info@uddevallaindustrihistoriska.se


Vad beträffar Rolf Skiölds bok UDDEVALLAVARVETS ALLA FARTYG kan eventuellt författaren själv ha den i några enstaka ex.Boken om Uddevallas i särklass största elföretag

EL AB ANDERSSON & CALLENBERG finns nu köpa för 100 kr.

Den innehåller ca 280 sidor i 40 kapitel, ett stort antal bilder på

medarbetare, stora fartygs- och landprojekt etc.

UDDEVALLAVARVET - UPPBYGGNAD, ORGANISATION OCH DRIFT

Denna omfattande bok, som kom ut i maj/juni 2016, omfattar 500 sidor och lika många bilder,

och ger en full historik om Uddevallas i särklass största företag genom alla tider.

Av trycktekniska skäl har boken gjorts fått göras i två delar, men det är alltså samma bok.

Den kan köpas av oss till det facila priset av 300 kr.

Finns dock även på tex Lotcens Kafé och Bohusläns Museum.

Följande hela böcker har vidare lagts upp på hemsidan, och kan läsas här (klicka på titeln)

"Thordénrederierna" (svensk version)

"Thordén Lines" (samma bok men på engelska)

"Ett skeppsvarv blir till" som handlar om Uddevallavarvets uppbyggnad.
Vidare har föreningen nedanstående böcker i sitt bibliotek:

ANDERSSON & CALLENBERG Ett företagsepok i Uddevalla.

BOHUSKUST 1935, Mats Rogberg.

BRANDT 75 ÅR, Bilföretaget 1929 - 2004.

BÅTOLOGEN olika årgångar, KLUBB MARITIM MEDLEMSTIDNING, Redaktör Tomas Johannesson.

BÅTOLOGEN LÄNSPUMPEN KLUBB MARTIN. 1987 - 1997 STENA LINE

DALSLAND INDUSTRIER, Dag Widmark.

DE NORSKE UDDEVALLASKIPENE Dag Bakke Jr.

DIKTER OCH VERKLIGHET, Sune Sundberg Del 1 och Del 2.

ETT BILD UR DEN SVENSKA HAVREEXPORTENS HISTORIA, William Thorburns Söner

EN DAG I UDDEVALLA, 1 Juni 2007, ABF Fotoklubb.

EN TEGELSTENS HISTORIA, Bilder och berättelser från Almviks Tegelbruk av Åsa Fråsterud och Jägerborn.

ESKILSTUNABODEN, (KATALOG).

FABRIKEN VID FJORDEN, Om bilindustriepoken i Uddevalla, Bohusläns museums förlag.

FEMHUNDRA DRAMATISKA ÅR HAR RUSTAT UDDEVALLA FÖR 2000-TALET, Uddevalla kommun.

FISKEBÅTAR & VARV SKEPPSBYGGARNA av Lennart Bornmark, Krister Bång och Christine Fredriksen.

FRÅN GULLMARENS INRE DEL, Natur människor och händelser, händelser, Leif Molander.

GAMLA UDDEVALLA, ABF Fotoklubb Bildarekiv.

GOTLANDSBILDER FRÅN LUFTEN, Olle Samuelsson, Anders Rudqvist.

HEM IGEN 1946 Karl - Erik Brandt.

HERRESTAD EN BYGD I FÖRVANDLING, ABF 1995.

HISTORIEN OM SLAKTERIET I UDDEVALLA

KOCKUMS MED VÅRA EGNA ORD, Redaktör Peraxel Nilsson Varvshistoriska föreningen Malmö.

LOGGBOK FRÅN HAVET nr 5 Terje W Fredh.

LÖDÖSE VARF, Utgiven av Varvshistoriska föreningen i Göta Älvdalen, Sammanställd av Erik Persson.

MATTSSONGRUPPEN 50 HÄNDELSERIKA ÅR, Uddevalla kommun. Maria Mattsson, Anna Lundgren.

MUSKÖ ÖRLOGSVARV, Bengt Norling.

SKANDIAVERKEN 1899 - 1984, Bengt Norling.

SKANDIAVERKEN 20 ÅR 1899 - 1919, Bengt Norling.

SKANDIAVERKEN 1899 - 1984, Carl Zakariasson.

SKEPPSVARV ERIKSBERG, Yngve Baum.

STENA LINE, Historien om ett Färjerederi, Klas Brogren, Anders Bergenek, Rickard Sahlsten.

SVENSKA VARV – VÄRLDSLEDANDE, Gunnar Hedin.

SVENSKAR I SAMVERKAN, En Bildberättelse av K.W. och Petter Gullers och Stellan Vahlberg.

THORDÉN-REDERIERNA, En Krönika.

THORDÉN TIMES 1953

THORSKOGS MEKANISKA VERSTAD OCH SKEPPSVARV 1867 - 1929 (Se Lödöse ).

UDDEVALLA ENERGI 150 ÅR, Anna Lindemark.

UDDEVALLAVARVETS ALLA FARTYG, Rolf Sköld.

UDDEVALLA SOM BOK- OCH TIDNINGSSTAD, Människorna bakom, Lennart Karlsson, Berit Ahlén.

VARV 2015, Årsskrift för Varvshistoriska föreningen i Göteborg.

VARVET RUNT, Ingvar Trogen.

VARVET SOM VAR, 1982 Öresundsvarvet AB Landskrona, Kulturförvaltningen.

VARVSBILDER FRUSNA ÖGONBLICK I GÖTEBORGSVARVENS HISTORIA, Redaktörer: Christer Feiff och Mats Sjödin.

VOLVOPASSIONEN, Historia 1927 - 2013, Bodil Erisson.

VÄL FÖRTÖJD, Terje W Fredh.
Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved