Företag före 1900

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening


Företag etablerade före år 1900

Att det finns en viss Infrastruktur, dvs vägar, järnvägar, vatten- och avloppsnät, energi-, informations- och kommunikationssystem etc, är ju förutsättningen för att kunna bedriva rationell industriell verksamhet. Före 1914 var dock infrastrukturen mycket dåligt utbyggd i Uddevalla.


Uddevalla Hamn


Vägar, buss- och och biltrafik


Järnvägar


Vatten och Avlopp


Telegraf och Telefon


Gas och elektricitet


Postväsende


Albumfabriken

Arvid Högströms glasmästeri

Bassholmen-företagen

Bokenäs (Jordfalls) Tegelbruk

Bryggerier (Kullgrens, Utsiktens)

Byggföretagen före 1900

Elsebergs Repslageri

Elsebergs Tegelbruk

Esperöds Kvarn & Såg

Flanelltryckeriet på Annegreteberg

Fredrik Signeuls och Carl Schultz färgerier

Garverierna i Uddevalla (Engelke, Uddgren, Jacobowsky, Wassén och Eriksson samt Vargläderfabriken)

Granit AB C. A. Kullgrens Enka

Harald Linder - AB Svensk Metallkonst

Havskurens Torfströfabrik

J. A. Anderssons Snickeri och Möbellager

Jacobowslys Handelsbolag

J. L. Larssons bryggeri

Jordfalls Tegelbruk (se Bokenäs Tegelbruk)

Kampenhofs Bumullsspinneri & Väfveri

Kasens Tegelbruk

Katrinedals Pappersbruk

Kollerö Bruk

Lackérfabriken

Munkeby Gruva

Oljeslageriet

Petterssons slakteri- och charkuterifabrik

Repslagarbanan

Rybergs Charkuteri

Sannes Kolimport, Rederi o. Skeppsvarv

Sillsalterier och Trankokerier

Skeppsvarven i Uddevalla

Sockerbruket

Svante Natt och Dags bryggeri

Thorburns Havreexportföretag

Tidningsföretagen före 1900

Tobaksspinneriet

Trävaruaktiebolaget Fredrik Cöster & Co (bilaga av Oswald Johansson - tidigare anställd på fabriken)

Tunnfabriken

Tunnfabriken (bilaga)

Tänsticksfabrikerna

Tänsticksfabriken (bilaga av en tidigare anställd på fabriken)

Uddevalla Energi

Uddevalla Gjuteri o. Mekaniska Verkstad

Uddevalla Snickerifabrik - Trävaruaktiebolaget Fredrik Cöster & Co

Westkustens Olje- & Guanofabrik

Ångbåts AB Bohuslänska Kusten

Den gamla Cösterska snickerifabriken, troligen byggd år 1868 av den ursprungliga ägaren, firma Gallander & Laurin.

Fabriken förvärvades år 1879 av konsul Fredrik Leonard Cöster, och blev Trävaruaktiebolaget Fredrik Cöster & Co.

Bilden lär vara tagen år 1929 då fabriken lades ner.

Tro det eller ej, men byggnaden står kvar än idag nedanför Skansberget, dock renoverad, och utgör nu "Kulturhuset Bastionen".


Det gamla järnbruket "Kollerö Bruk" beläget på en ö i Risån på gränsen mellan Uddevalla och Vänersborgs kommuner.


Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved