Företag från 2001

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening


Företag etablerade år 2001 och senare

Acrivia - Volvo Buss Uddevalla AB; Se Omninova under företag 1946-2000

Cerapid Serameko AB

Combimix

INCO Fastigheter (F.d. Nordverks industrianläggning på Kuröd)

PreCise

Proaccess

RK Elteknik

Sailyard

WindEN (Se Mattsonföretagen under rubriken FÖRETAG 1946-2000)


Övriga företag grundade under ovanstående tidsperiod kommer att tas upp så snart tiden medger.

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved