Kriterier

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening


Kriterier för föreningens

industri- och företagsbeskrivningar 

Självfallet har inte alla Uddevallas industriföretag kunnat beskrivas här.

Med industrier har vi i denna dokumentation således i allt väsentligt begränsat oss till tillverkande företag, dvs företag som framställer/framställde något slag av industriprodukter, och som hade ett visst minimiantal anställda, säg ett tiotal.


Ett eller annat undantag från ovanstående kriterier har gjorts när det gäller företag som haft en viss historisk betydelse, eller på annat sätt varit speciella för Uddevalla.


Här finns en lista på aktuella Uddevallaföretag.


Rent hantverk betraktas ju knappast som regelrätt industriell verksamhet, och har således inte inkluderats i denna industridokumentation.


Företag/branscher som föreningen  avser dokumentera

Bryggeriföretag

Bränneriföretag

Byggföretag

Cementgjuterier

Elinstallationsföretag med betydande elektromekanisk tillverkning

Elproduktionsföretag, kraftverk

Företag för produktion av byggkomponenter

Företag för byggmaterialproduktion

Företag för produktion av sågade trävaror

Företag för utveckling och framställning av elektroniska komponenter o. likn.

Företag för smörjoljeproduktion

Företag för trärörsproduktion

Företag för produktion av silltunnor o. likn.

Företag för prod. av belysningsarmaturer (Lindelöw)

Företag för prod. av bakelitkomponentar

Företag för produktion av hus och hussnickerier

Företag för livsmedelsproduktion (inkl. bagerier)

Företag för tunga komponenter för tex varvsindustri

Företag för fordons-och fordonskomponentproduktion

Företag för produktion av entreprenadmaskiner

Färgeriföretag

Fjärrvärmeverk

Flanelltryckerier

Garverier

Glasmästerier

Handelsföretagen/rederierna And. Smith och Sannes

Kemiska industriföretag

Kvarnar och sågar

Mineralutvinningsföretag, järnbruk, gruvor

Mejeriföretag

Mekaniska verkstäder och smidesverkstäder

Oljeslagerier

Pappersbruk

Pipfabriker

Plåtslageriföretag

Repslagerier

Slakteri- och charkuteriföretag

Snusfabriker

Snäckskalsutvinningsföretag

Sockerbruk

Stenindustriföretag

Snickeriföretag

Textil- och konfektionsföretag

Tidningsföretag

Tryckeriföretag

Tändstickstillverkningsföretag

Tobaksspinnerier

Thorburns havreexportföretag

Torvutvinningsföretag

Tvätterier

Vattenverk

Varvsföretag

Ytbehandlingsföretag (förnickling förkromning, galvanisering etc)

Ångbåts AB Bohuslänska Kusten och Thordén Lines (dock inga andra rederier)

Återvinningsföretag


Företag/branscher som föreningen f.n. inte avser dokumentera

Avloppsreningsverk

Avfallshanterings- och saneringsföretag

Bank, finans- och försäkringsföretag

Eldistributionsföretag

Företag inom vård och omsorg, sociala tjänster

Företag inom kultur, nöje, fritid

Fastighetsverksamhets- inkl. fastighetsunderhållsföretag

Floristföretag

Företag med verksamhet inom juridik

Hotell- och restaurangföretag

IT-företag

Konstruktions- och designföretag

Livsmedelsdistributionsföretag

Lantbruksföretag

Måleriföretag

Parti- och detaljhandelsföretag, butiker och varuhus

Resetjänstföretag

Reparationsverkstäder (tex bilverkstäder, maskinreparationsverkstäder)

Städföretag

Tjänsteföretag generellt

Transportföretag

Utbildnings- och skolföretag

Uthyrnings-, fastighetsserviceföretag

VVS-företag

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved