Närmast på G.

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Närmast "på gång"MÖTENNytt stort bokprojekt

Industrigruppen tog nyligen beslut om att starta ett nytt ambitiöst projekt, nämligen att i bokform bokform dokumentera de tre stora företag (undantaget Uddevallavarvet) som betytt mest för industrialiseringen, utvecklingen  samt  sysselsättningen i Uddevalla nämligen:


-Kampenhofs Bomullsspinneri och Väfveri (grundad 1858)

-Uddevalla Tändsticksfabrik (grundad 1873)

-AB Schwarzman & Nordström/Tigerfabriken (grundad 1903)


Gruppen inledde sitt arbete med projektet den 14 januari 2019 som beräknas vara klart omkring den 1 december 2020.

Arbetet har accelererats under våren med forskning på både Föreningsarkivet (inrymt i Bohusläns Museum) och på Landsarkivet i Göteborg. En del av arbetet har därmed redan gjorts, även om detta är ett jättelikt pussel av fakta och händelser som skall läggas.

Frågan är bara hur djupt och omfattande vi skall "borra" i detta. Kanske blir denna bok till slut en riktig "tegelsten".

Ambitionen är i varje fall att vi skall ge ett betydelsefullt industrihistoriskt bidrag, men i någon mån också spegla livet för de många människor i olika funktioner som arbetade i företagen.Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved