Om föreningen

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Om föreningen:

 

Föreningen, som bildades år 2009, har tagit som sin främsta uppgift att dokumentera (i text och bild) historiken kring tillverkande företag, såväl nya som gamla, i alla branscher inom Uddevalla kommun.

Föreningen skall dra nytta av kunskaper från människor som arbetat inom industrin, och därmed bidragit till Uddevalla stads stora expansion från småstad till medelstor industristad.

Det är lätt att inse att själva dokumenteringsarbetet är en mycket omfattande uppgift med tanke på det stora antalet företag, stora som små, som det rör sig om.

Vidare innebär ju det faktum att många företag är borta sedan lång tid tillbaka att extra mycket "forskningsarbete" krävs.

Hittills har således endast en del av de aktuella företagsbeskrivningarna gjorts klara, eller delvis klara, och publicerats här.

Arbetet fortskrider emellertid kontinuerligt, så att allt fler beskrivningar kan slutföras.

Det ligger förstås även i sakens natur att ett eller annat faktafel kan ha insmugit sig.

Vi räknar dock med att få tips och kompletterande information från de som följer vår hemsida och blogg så att vi kan korrigera och uppdatera beskrivningarna.

 

 

Föreningens målsättningar är:

*Att driva och stötta konkreta projekt om Uddevallas industri och företags historia.

*Att ta vara på bilder och dokument om svunna industriepoker, samt digitalisera dessa.

*Att samarbeta med ideella, offentliga och privata organisationer och privatpersoner.

*Att delta i regionala och nationella nätverk kring varvs- och övrig industrihistoria, arbetslivshistoria mm.

* Att förmedla insamlade kunskaper.


 

Upphovsrätt

Föreningen lägger kontinuerligt ner ett mycket omfattande dokumenteringssarbete på det som publiceras på hemsida och blogg. Materialet är ändock fritt att använda, men vi vill att källan i så fall anges.


Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved