Pågående proj.

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

PÅGÅENDE PROJEKT

 

NY BOK OM "DE TRE STORA", KAMPENHOF, STICKAN OCH TIGER

Detta projekt har vi just tagit beslut om att genomföra, men ännu inte påbörjat. Vi återkommer.


HISTORISK INDUSTRIFOTOUTSTÄLLNING

Rubricerat projekt består i framtagande av en fotoutställning med ett antal bilder i stort format på olika kända Uddevalla-industrier. Till bilderna kommer informativa texter att fogas.

Ursprungligen var tanken att det hela skulle vara klart vid detta laget, men den tidtabellen har dock måst justeras fram tills någon gång under år 2019.

 

DIGITALA BILDSPEL OM UDDEVALLAVARVET

Varvsgruppen har nu tagit fram två nya bildspel om Uddevallavarvet och är just klara att visas i olika sammanhang.

 
Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved