Pågående proj.

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

PÅGÅENDE PROJEKT

 

NY BOK OM "DE TRE STORA", KAMPENHOF, STICKAN OCH TIGER

Boken är under slutredigering och kommer att ges ut den 1 december 2020. 


 Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved