Tidningsarkiv

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Tidningsarkiv


Föreningen har i sitt arkiv ett antal tidningar och tidskrifter  i pappersformat med anknytning till Uddevalla-industrier.

Vissa av dessa är redan, eller kommer att bli, digitaliserade och åtkomliga för läsning härifrån hemsidan.

Vi har bl.a. kompletta årgångar Uddevallavarvets företagstidning "Thordén Times" som utgavs 1953-1957.


Den ersattes mellan 1959 och 1983 av "Varvet och vi" som utgavs med ca fyra nummer årligen, och som vi också har.

Samtliga utgivna nummer av "Varvet och Vi" och "Thordén Times" har nu digitaliserats och kan läsas här via datorn.

Klicka bara på önskad tidning för att öppna den.


Vidare har vi lyckats få tag i, digitalisera och ladda upp ett antal exemplar av Tigerfabrikens personaltidning "Tigerglimten" från början och  mitten av 1950-talet.


Elektriska AB Andersson & Callenbergs personaltidning "A&C-Nytt" utkom med totalt 17 nummer under åren 1981 till 1989.

Även dessa finns nu uppladdade.

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved