Tigerglimten

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska FöreningTigerglimten

Av konfektionsfabrikens Tigers personaltidning "Tigerglimten" har vi kommit över nedanstående något spridda exemplar.

För att begränsa filstorlekarna har vi som framgår varit tvungna att dela upp varje tidning i olika sektione (A, B etc).

Nr. 1 år 1951 var för övrigt det allra första nummer som utkom av tidningen.

         Nr. 1 år 1951 sektion A

         Nr. 1 år 1951 sektion B

         Nr. 1 år 1951 sektion C

         Nr. 1 år 1952 sektion A

         Nr. 1 år 1952 sektion B       

         Nr. 1 år 1953 sektion A        

         Nr. 1 år 1953 sektion B       

         Nr. 2 år 1953 sektion A        

         Nr. 2 år 1953 sektion B

         Nr. 1 år 1954 sektion A

         Nr. 1 år 1954 sektion B

         Nr. 1 år 1956 sektion A

         Nr. 1 år 1956 sektion B

         Nr. 1 år 1956 sektion C

         Nr. 1 år 1957 sektion A

         Nr. 1 år 1957 sektion B
Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved